13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

NSK轴承

NSK Center

NSK W 32轴承

NSK W 32轴承

产品名称:NSK W 32轴承
类型:轴承附件 品牌:NSK
Mi Item #:02387589 Mfr Description:W32
描述:W 系列 轴承锁紧垫圈 - 6.389 in 内径, 8.438 in 外径, 7.438 in 面径, 钢材质
 咨询热线:13924080008

NSK W 32轴承详细信息

NSK W 32是【NSK轴承品牌、轴承锁紧垫圈类型】的轴承型号,常用于内燃机、燃料喷射泵、木工机械、齿轮减速装置、振动筛、石油钻机、挤压机、玩具、解体机、码垛机器人等领域。

W 32轴承有【W 系列 轴承锁紧垫圈 - 6.389 in 内径, 8.438 in 外径, 7.438 in 面径, 钢材质 ,Mi Item #:02387589 ,Mfr Description:W32 】等特性。

NSK W 32轴承详细参数

参数
内径:6.389 in 
材质:
凸舌外直径:8.438 in 
材质:
面径:7.438 in 
制造商UPC编号:029176498695

NSK W 32轴承替代型号

SKF W 32轴承
Mi Item#: 00554360
描述:W 系列 轴承锁紧垫圈 - 6.389 in 内径, 8.438 in 外径, 7.438 in 面径, 钢材质
标准锁紧螺母 LLC W 32轴承
Mi Item#: 00554361
描述:W-00 系列 轴承锁紧垫圈 - 6.389 in 内径, 8.438 in 外径, 7.438 in 面径, 钢材质
Timken (Torrington) W-32轴承
Mi Item#: 00554362
描述:锁紧垫圈 - 6.3890 in 内径, 8.4380 in 外径, 7.4380 in 面径, 钢材质
Whittet-Higgins W-32轴承
Mi Item#: 01705640
描述:W 锁紧垫圈 - 6.3890 in 内径, 8.4380 in 外径, 7.4980 in 面径, 碳钢材质
Link-Belt (Rexnord) W-32轴承
Mi Item#: 00554357
描述:锁紧垫圈 - 6.3890 in 内径, 8.4380 in 外径, 7.4380 in 面径, 钢材质
Miether Bearing Prod (标准锁紧螺母) W-32轴承
Mi Item#: 00554358
描述:锁紧垫圈 - 6.3890 in 内径, 8.4380 in 外径, 7.4380 in 面径, 钢材质

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房