13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

精密轴承

Precision Bearings

精密圆锥滚子轴承

 类型筛选

精密圆锥滚子轴承

特点

结构、形式和特点

圆锥滚子轴承在设计上,内、外圈滚道面及滚子圆锥顶点相交于轴承中心轴上的一点。作用于轴承的径向载荷,会产生轴向分力,因此需要将2个轴承相向,作为组合轴承或双列轴承使用。

高承载用HR系列中,基本型号之后标有记号J的轴承,其外圈宽度、外圈滚道小端面直径以及接触角均与ISO规定一致。所以,标有记号J、且基本型号相同的轴承内圈组件和外圈,均具有国际互换性。

相关安装尺寸

圆锥滚子轴承的相关安装尺寸,在轴承尺寸表中均有记载,圆锥滚子轴承的保持架凸出套圈侧面,在设计轴和轴承座时,请务必注意。

另外,轴向载荷较大时,轴肩尺寸及强度需满足内圈挡边部位的承载要求。

轴承代号构成
H
R
3
2
9
2
0
J
P
5
HR:① NSK记号
3:② 轴承形式代号
29:③ 尺寸系列代号
20:④ 内径代号
J:⑤ 内部代号
P5:⑤ 精度代号
HR
NSK记号
HR:高承载
3
轴承形式代号
3:圆锥滚子轴承
29
尺寸系列代号
20:20系列29:29系列
20
内径代号
轴承内径:内径代号 × 5 mm
J
内部代号
X:主要尺寸与ISO规定一致(尺寸系列20)
J:外圈滚道小端面直径、接触角以及外圈宽度与ISO规定一致
P5
精度代号
P5:ISO 5级精度P4:ISO 4级精度
轴承型号列表
轴承型号
内径
外径
厚度
极限转速
操作
HR32020XJ
100.00
150.00
32.00
3000
HR32920J
100.00
140.00
25.00
3200
HR32021XJ
105.00
160.00
35.00
2800
HR32921J
105.00
145.00
25.00
3000
HR32022XJ
110.00
170.00
38.00
2600
HR32922J
110.00
150.00
25.00
2800
HR32024XJ
120.00
180.00
38.00
2400
HR32924J
120.00
165.00
29.00
2600
HR32026XJ
130.00
200.00
45.00
2200
HR32028XJ
140.00
210.00
45.00
2200
HR32928J
140.00
190.00
32.00
2200
HR32030XJ
150.00
225.00
48.00
2000
HR32032XJ
160.00
240.00
51.00
1800
HR32932J
160.00
220.00
38.00
1900
HR32034XJ
170.00
260.00
57.00
1700
HR32934J
170.00
230.00
38.00
1800
HR32036XJ
180.00
280.00
64.00
1600
HR32936J
180.00
250.00
45.00
1700
HR32038XJ
190.00
290.00
64.00
1500
HR32938J
190.00
260.00
45.00
1600
HR32040XJ
200.00
310.00
70.00
1400
HR32940J
200.00
280.00
51.00
1500
HR32044XJ
220.00
340.00
76.00
1300
HR32944J
220.00
300.00
51.00
1400
HR32048XJ
240.00
360.00
76.00
1200
HR32948J
240.00
320.00
51.00
1300
HR32052XJ
260.00
400.00
87.00
1100
HR32952J
260.00
360.00
63.50
1100
HR32056XJ
280.00
420.00
87.00
1000
HR32956J
280.00
380.00
63.50
1100
12

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房