13924080008 261788135@qq.com
型号查询
轴承型号   内径   外径   厚度  
型号查询 X

精密轴承

Precision Bearings

产业机械用高性能标准NSKHPS™滚珠丝杠支撑推力向心球轴承

额定动载荷比原有轴承高5%

发热量比原有轴承降低20%

优点

高可靠性

着眼于最影响轴承寿命的材料纯净度的控制,并结合NSK特有的材料评价技术,额定动载荷比原有轴承提高5%。

基于不同用途,采用高功能专业设计

增配轴承球数量,接触角设定为60°,使轴承实现了高刚性能

发热量比原有轴承降低了20%

高可靠性/高防尘设计的,接触型密封圈轴承

使用密封圈,降低润滑脂的泄漏,实现高防尘化;装配轻接触型密封圈,实现低扭矩,降低发热量;因密封圈的正背面是不同颜色,便于识别方向;一部分轴承,亦有非接触型密封圈供您选用。

万能组配,可自由选择

以万能组配为标准,可自由组配成双列,三列,四列

轴承代号构成
3
0
T
A
C
6
2
C
D
D
G
S
U
H
P
N
7
C
30:① 轴承公称内径
TAC:② 轴承类型代号
62:③ 轴承公称外径
C:④ 内部规格代号
DDG:⑤ 密封圈代号
SU:⑥ 组配代号
H:⑦ 预紧代号
PN7C:⑧ 精度记号
30
轴承公称内径
内径代号 mm
TAC
轴承类型代号
推力向心球轴承
62
轴承公称外径
外径代号 mm
C
内部规格代号
接触角 60°NSKHPS轴承
DDG
密封圈代号
无代号:开式
DDG:接触式橡胶密封圈
V1V:非接触式橡胶密封圈
SU
组配代号
SU:万能配对(单列)
H
预紧代号
H:重预紧(NSKHPS系列标准)
PN7C
精度记号
PN7C:NEW CLASS 7C 级(相当于轴向跳动P2级)
PN5D:NEW CLASS 5D 级(相当于轴向跳动P4级)
轴承型号列表
轴承型号
内径
外径
厚度
极限转速
操作
15TAC47C
15.00
47.00
15.00
9200
17TAC47C
17.00
47.00
15.00
9200
20TAC47C
20.00
47.00
15.00
9200
25TAC62C
25.00
62.00
15.00
6900
30TAC62C
30.00
62.00
15.00
6400
30TAC72C
30.00
72.00
19.00
5800
35TAC72C
35.00
72.00
15.00
5800
40TAC72C
40.00
72.00
15.00
5500
40TAC90C
40.00
90.00
20.00
4600
45TAC75C
45.00
75.00
15.00
4900
45TAC100C
45.00
100.00
20.00
4100
50TAC100C
50.00
100.00
20.00
3900
55TAC100C
55.00
100.00
20.00
3900
55TAC120C
55.00
120.00
20.00
3500
60TAC120C
60.00
120.00
20.00
3500
15TAC47CDDG
15.00
47.00
15.00
9200
17TAC47CDDG
17.00
47.00
15.00
9200
20TAC47CDDG
20.00
47.00
15.00
9200
25TAC62CDDG
25.00
62.00
15.00
6900
30TAC62CDDG
30.00
62.00
15.00
6400
35TAC72CDDG
35.00
72.00
15.00
5800
40TAC72CDDG
40.00
72.00
15.00
5500
40TAC90CDDG
40.00
90.00
20.00
4600
45TAC100CDDG
45.00
100.00
20.00
4100
50TAC100CDDG
50.00
100.00
20.00
3900
55TAC100CDDG
55.00
100.00
20.00
3900
1

电话:020-81178081

传真:020-81178082

地址:广州市白云区石井街石槎路聚源街50号A810房